Všude ve svém

Tagged with

Jsou na světě lidé, kteří se nazývají světoobčany a cítí se všude stejně, jako ve své vlasti. Pro mnohé z nich je to jen projev toho, že ke své vlasti vztah žádný nemají. Nebo ho mají negativní. Bývá to často problematika zejména emigrantů, prchajících ze země, která nějakým způsobem nedokáže zabezpečovat jejich nejzákladnější životní potřeby a jistoty. Často jsou to emigranti ze zemí, zmítaných válečnými konflikty, často rozpoutanými třetími stranami, nejvíce dnes ve světě Spojenými státy americkými.

Světoobčan

Člověk, který se nazývá světoobčanem, zpravidla není ale emigrantem s negativním vztahem k vlasti. Je spíše dobrovolně odchozím, netečným ke své rodné zemi a jejím lidem. Zpravidla si tito lidé své naplnění najdou kdekoliv. A často nepotřebují ke svému potulování ani mobilní domy http://www.mobilnidomy-az.cz/ .