Při styku s kůží nutné omýt

Tagged with

nejsou jen euforika, ale ve vysoké koncentraci se využívají k čištění kůže a videorekordérů. Jde o vysoce hořlavé látky, proto je potřeba dodržovat bezpečnost, při práci nekouřit nezacházet s otevřeným ohněm.
Poppers jsou nebezpečné při kontaktu s pokožkou, proto používejte ochranné pomůcky, dále nesmí samozřejmě dojít k vdechnutí či požití. Pracovat je nutno s poppers v dobře větraném prostoru a zamezit jejich kontaktu s dětmi.

Čištění kůže

Při čištění usní dejte pozor, a nejdřívepoppers vyzkoušejte na místě z vnitřní strany, a počkejte až do úplného zaschnutí. https://www.vivantis.cz/kosmetika/urychlovace-zaschnuti-laku-sally-han Při čištění nepoužívejte velký tlak, mohlo by dojít k poškození lícové vrstvy usně. Při práci dodržujte všechna nutná bezpečnostní opatření a dobře si pročtěte návod.

Při styku s kůží nutné omýt
3 (60%)2